1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie restauracja-ramzes.pl jest Fabio Group Sławomir Szczerba o numerze NIP 626-219-53-67 zwana dalej Grupą Fabio.
  2. Dane osobowe Użytkowników stron www Grupy Fabio będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do zamawiania usług.
  3. Dane osobowe Użytkowników stron www Grupy Fabio będą przetwarzane przez okres funkcjonowania serwisu.
  4. Użytkownikom stron www Grupy Fabio, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. W celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 4 Użytkownicy stron www Grupy Fabio powinni skontaktować się z administratorem serwisu Sławomirem Szczerbą pod adresem slawomirszczerba@wp.pl
  6. Użytkownikom stron www Grupy Fabio, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacja zamówienia.
  8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
  9. Dane nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 6 a. , b., f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Zakres przetwarzania danych
  1. Grupa Fabio przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: adres e-mail, adres IP komputera z którego nastąpiło wejście na stronę.
 4. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
  1. Dane Użytkowników strony www.restauracja-ramzes.pl Grupy Fabio nie będą przekazywane do innych podmiotów.
  2. Dane osobowe Użytkowników strony www.restauracja-ramzes.pl Grupy Fabio nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  3. Grupa Fabio na stronie www.restauracja-ramzes.pl używa systemu Restaumatic dostarczonego przez grupę Skubacz. Szczegółowe informacje pod adresem restaumatic.com/pl
 5. Polityka „cookies”
  1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach agencja, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
  2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkowników stron www Grupy Fabio oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkowników stron www Grupy Fabio danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników stron www Grupy Fabio i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
  3. Użytkownicy stron www Grupy Fabio mogą zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
  4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny tj. agencję obejmować będą:
  5. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  6. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  7. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
  8. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” Użytkowników stron www Grupy Fabio z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego, oraz nie będą podlegały profilowaniu.

powrót